Ambulancier

Als ambulancedienst in het kader van de Dienst Dringende Geneeskundige Hulpverlening (DGH) werken wij, zoals de meeste 11-ambulancediensten in Vlaanderen, met vrijwilligers.

Om de continuïteit te verzekeren zijn extra medewerkers steeds welkom.

Als hulpverlender-ambulancier moet je beschikken over het brevet “DGH” en moet je een blanco bewijs van goed gedrag model 2 kunnen voorleggen.

Indien je reeds in het bezit bent van een geldige badge 112 kan je ingezet worden om 112-noodoproepen uit te voeren.

Voor wie nog niet in het bezit is van een geldige badge 112/brevet DGH kan na een doorlichting via onze dienst deelnemen aan de opleiding “Hulpverlener-Ambulancier 112” te Gent (Paulo). Deze opleiding neemt 120u theorie en 40u stage in beslag. Na een gunstige theoretische en praktische evaluatie én intern opleidingstraject kan je ingezet worden als hulpverlener-ambulancier.