Geschiedenis

Op 1 maart 1993 werd Ambulancedienst Regio Brakel, kortweg A.R.B. opgericht door Filip Imbo en Veronique Rubbens met als doel de burger een uniforme, patiëntgerichte en kwalitatief hoogwaardige dienstverlening aan te bieden op het vlak van de spoedeisende hulpverlening en ambulancezorg.

Op 1 januari 1998 werd de firmanaam A.R.B. gewijzigd naar VITA bvba en is sindsdien uitgegroeid tot een vaste waarde binnen het medisch transport in de Vlaamse Ardennen.

Op 12 mei 1999 werd een overeenkomst getekend met de Christelijke Mutualiteit Midden-Vlaanderen voor het vervoer van hun leden, tegen remgeld, ingeval van niet-dringend vervoer per ziekenwagen.

Op 1 april 2000 werd VITA bvba erkend door de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu als Dienst 112 in de Vlaamse Ardennen.

Op 1 maart 2002 werd een overeenkomst afgesloten met de Mutualistische Alarmcentrale Mutas voor het ziekenvervoer op het ganse Belgische grondgebied.

Sinds 1 januari 2003 staat onze dienst in, voor het niet-dringend ziekenvervoer van aangeslotenen bij de Socialistische Mutualiteit en Liberale Mutualiteit in de provincie Oost-Vlaanderen, tegen remgeld.

Sinds 1 oktober 2003 heeft onze organisatie een akkoord met het Vlaams Neutraal Ziekenfonds en Partena om, ingeval van niet-dringend liggend, zittend en rolstoelvervoer, hun leden te vervoeren tegen remgeld.

Sinds 1 januari 2006 verzorgen wij in samenwerking met de Spoedgevallendienst van AZ Sint-Elisabeth de Dringende Geneeskundige Hulpverlening (Dienst 112) in de regio Zottegem.

Sinds 1 december 2011 verzorgen wij in samenwerking met de Spoedgevallendienst van AZ Glorieux de Dringende Geneeskundige Hulpverlening (Dienst 112) in de regio Ronse.