Uitrukprocedures

A1 – vervoer : Dringend
Onmiddellijke uitruk met een zo kort mogelijke aanrijtijd

Op vraag van het Hulpcentrum 100/112 Oost-Vlaanderen en Henegouwen evenals huisartsen in de Vlaamse Ardennen wordt binnen de 2 minuten een ziekenwagen met 2 ambulanciers/verpleegkundigen “Dringende Geneeskundige Hulp” uitgestuurd. Bij twijfel en in geval van levensbedreigende situaties levert een MUG-team bijkomende – gespecialiseerde – medische ondersteuning.

Op basis van de geldende medische inzichten wordt bepaald, welke behandeling de juiste is voor de patiënt. Dit omvat een snelle en nauwkeurige inschatting van de conditie van de patiënt, het stabiliseren van de vitale functies (ademhaling, bewustzijn, circulatie), de patiënt gereed maken voor transport en het gestructureerd overdragen aan het ziekenhuis.

Slachtoffers van ongevallen of ziekte op de openbare weg of in een openbare plaats (vb. : café, restaurant, bioscoop, sportzaal, …) worden steeds overgebracht naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis met een erkende spoedgevallendienst.

A2 – vervoer : Spoed
Ziekenwagen ter plaatse, maximum 30 minuten na melding

Spoedvervoer is bestemd voor patiënten die voor een acute opname naar een medische instelling vervoerd moeten worden. Onder bepaalde omstandigheden kan een verschuiving naar A1-vervoer plaatsvinden (plotse verslechtering van de toestand van de patiënt).

B1 – vervoer : Besteld = niet-dringend
Ritten die op voorhand (+/-24 uur) werden aangevraagd

Elk liggend, zittend of rolstoelvervoer met een niet-dringend karakter waardoor de ambulancedienst deze kan inplannen in de loop van de dag : ontslag uit ziekenhuis, opname of ritten die minstens 24 uur op voorhand zijn aangevraagd zoals bijv. consultaties, behandelingen, radiologie, radio- en/of chemotherapie, etc. …