Veel gestelde vragen

Levensgevaar ? Bel 112

Iedereen die getuige is van een ongeval of acuut onwel worden (bijvoorbeeld een hartaanval) en vermoedt dat er gevaar voor het leven van het slachtoffer dreigt, mag een ambulance alarmeren. Als U het noodnummer 112 belt, kunt U erop rekenen dat U snel de gewenste hulp krijgt. Naast het oproepen van één of meerdere ziekenwagens kunnen de aangestelden van het Hulpcentrum 112 eveneens de Brandweer, een MUG-team of Politie uitsturen.

Welke hulp biedt het ambulancepersoneel ?

Het personeel op de ambulance bestaat uit minstens 2 ambulanciers en/of verpleegkundigen “Dringende Medische Hulpverlening”. Hun voornaamste taak is het stabiliseren van de toestand van het slachtoffer door het verlenen van medische hulp. Waar mogelijk zorgen zij ervoor dat vitale menselijke functies direct worden verbeterd. Onmiddellijke behandeling ter plaatse is noodzakelijk ter voorkoming of beperking van tijdelijke of blijvende invaliditeit. Bij levensbedreigende situaties kan er steeds beroep worden gedaan op een M.U.G. (Mobiele Urgentie Groep) d.i. een voertuig met aan boord een scala aan apparatuur en medicatie, vertrekkend vanuit een ziekenhuis, bemand door een verpleegkundige en een dokter.

Welke opleiding volgt het personeel?

Als erkende “Dienst 112” zijn onze medewerkers verplicht om jaarlijks minimum 24 uur bij te scholen via Medisch Oost-Vlaanderen (vzw Medov). Dit provinciaal opleidings- en vervolmakingscentrum zorgt voor een permanente vorming waarbij de lessen gegeven worden door artsen en M.U.G.-verpleegkundigen. Dit omvat zowel een theoretisch als praktisch gedeelte.

Welke verkeersregels gelden ?

Ambulances dienen zich “gewoon” te houden aan de verkeersregels. Wanneer ambulances gebruik maken van optische én geluidssignalen, dan dienen de overige weggebruikers vrije doorgang te verlenen. Maar ook in dat geval mag de ambulance GEEN voorrang némen ! Wanneer gebruik wordt gemaakt van de zwaailichten en sirene mogen de ambulances het rood licht voorbijrijden, nà te hebben gestopt en op voorwaarde dat zulks geen gevaar voor de andere weggebruikers oplevert. Als U een ambulance ziet of hoort naderen, maak dan meteen op duidelijke wijze de doorgang vrij.

Waarom wacht de ambulance met vervoer ?

In de acute hulpverlening wordt het eerste uur na het ongeval of na het optreden van een acute ernstige medische situatie het “gouden uur” genoemd. In dat uur loopt de patiënt het meeste risico op ernstige gezondheidsschade of zelfs overlijden. Anderzijds is de kans op succesvolle behandeling in het “gouden uur” het grootst. Hoe eerder bijvoorbeeld een hartpatiënt bepaalde medicijnen krijgt toegediend, hoe kleiner de kans op blijvende schade van het hart. Hoe beter een moeilijk ademende patiënt van zuurstof wordt voorzien, hoe kleiner de kans op hersenbeschadiging. Ook bij het bevrijden van ongevalsslachtoffers wordt in samenwerking met de brandweer en het M.U.G.-team, de patiënt eerst behandeld en daarna voorzichtig bevrijd. Dat kost meer tijd maar kan de kans op verergering van het letsel soms verkleinen.

Waarom rijden ambulances soms zo langzaam ?

Meestal is het beter voor de toestand van de patiënt, ook bij een spoedgeval, als er erg voorzichtig gereden wordt. “Glijdend vervoer” zoals dat genoemd wordt, is beter voor de patiënt omdat schudden en schokken de gezondheid niet bevordert. Ook kan bij glijdend vervoer tijdens de rit meer aandacht worden gegeven aan de patiënt.

Wie betaalt de rekening van de ambulancerit ?

Sommige mensen aarzelen om een ambulance te alarmeren omdat ze bang zijn dat zij de rekening voor de ambulance moeten betalen. Die vrees is echter ongegrond : de factuur voor het vervoer per ambulance komt steeds terecht bij de vervoerde patiënt, het ziekenfonds of de verzekeringsmaatschappij.